Bemanning


Det finns många fördelar med att hyra in arbetskraft från oss. Våra kostnadsbesparande bemanningslösningar ger er snabbt och träffsäkert tillgång till välutbildad, kvalificerad och kunnig personal när ni behöver det. Ni kan använda er av våra tjänster vid till exempel ordinarie personals tillfälliga frånvaro eller vid arbets- och produktionstoppar, under exakt den tid som behovet finns.

Ni betalar endast för våra inhyrda medarbetares effektiva arbetstid och ni står för den dagliga arbetsledningen. LN Personal blir under denna period arbetsgivare och står för all administration samt hela arbetsgivaransvaret. Ett smidigt och produktivt sätt att möta oförutsedda bemannings-situationer som kan uppstå i alla verksamheter.


Vi erbjuder personaluthyrningstjänster på flertalet yrkesområden och alla nivåer inom kontor / administration, marknad / försäljning, teknik, organisation, HR, information, industri, verkstad och lager / logistik.

Hos oss finns lång erfarenhet av att matcha olika typer av bemanningsbehov för både stora och små företag.