Try & hire


Hyr först, anställ sedan

Känns det som ett stort beslut att anställa ny personal? Många pusselbitar skall matcha för att en nyrekrytering skall bli exakt rätt för just er verksamhet och era kriterier, allt från konkret kompetens till mjuka värden såsom ”passa in i gänget” behöver stämma. Adderar man även att det ibland kan vara svårt att veta om personalbehovet är permanent eller tillfälligt blir beslutet att nyanställa ofta ännu svårare.

Då finns det ett mycket bra rekryteringsalternativ som blir allt vanligare: "try and hire". Detta koncept passar utmärkt om ni vill hyra in för att prova och se om en person är den rätta för just ert företag, för att därefter besluta om eventuell anställning. Om ert företag väljer att anställa personen säger han/hon upp sig från LN Personal och börjar sin anställning hos er efter överenskommelse.