Tester


ThomasSystemet är världens mest spridda personanalysverktyg.

Tester (BPA, PPA, GIA)

Med väl beprövade personlighetstester kan vi hjälpa er att hitta rätt person för just det ändamål och behov ni efterfrågar. Vi är certifierade användare av ThomasSystemet och dess verktyg ThomasPPA, ThomasBPA och ThomasTST. ThomasSystemet är världens mest spridda personanalysverktyg. Verktyget finns i 104 länder och är tillgängligt på 57 språk. SLG Thomas International AB är vår leverantör.


ThomasBPA – Befattningens Profil Analys

Genom att definiera de ideala beteendemässiga kraven i era befattningar kommer ni vara i en stark position för att fatta välgrundade beslut om vilka kandidater som passar de roller ni rekryterar för. Dessutom, med rätt medarbetare på rätt befattning, får ni en högre grad av trivsel och ni får ut det mesta av era medarbetare. Detta medför att ni kommer att minska personalomsättningen, utveckla rätt personer till rätt befattningar och minska risken för rekryteringsmisstag.

Med ThomasBPA får ni också en lista på de rätta frågorna att ställa vid intervjun för att ge ytterligare tyngd åt intervjuprocessen.

ThomasBPA kan utföras av en enskild person som är insatt i tjänsten, eller i grupp. Tidsåtgången är ca 30 minuter.

ThomasPPA – Person Profil Analys

På bara 8 minuter ger ThomasPPA er information om hur människor beter sig på arbetet och svar på frågor såsom: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem? Är det en team player eller en ensamvarg? Vill personen verkligen ha förändringar eller är det bra som vi alltid har gjort?

ThomasBPA gör att ni kan identifiera de beteendemässiga kraven för jobbet ni rekryterar för. Med en ’’matchningsgrads-skala’’ hjälper ThomasPPA och ThomasBPA er att ta fram kandidater och anställda, passande för den aktuella befattningen.

ThomasPPA genomförs via webben och tar 8 minuter för kandidaten att fylla i. Därefter följer en personlig återkoppling.

Thomas PPA är granskat av BPS (British Psychological Society) och av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

ThomasGIA/ThomasTST
– Generell Intelligens Analys/Test för Selektion och Träning

Hur snabbt en medarbetare lär sig nya rutiner och reagerar på förändring kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande i en befattning. Ett CV kan inte visa vem som kommer att komma igång direkt och tidigt påverka sin roll. Det är inte heller säkert att era tidigare erfarenheter visar detta, då förutsättningarna kan vara väldigt olika, även om rollerna kan tyckas lika.

Thomas General Intelligence Assessment (GIA) mäter en persons mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt era kandidater kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får ni en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Ni får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

Online via ThomasGIA, eller i skriftligt format via ThomasTST, ger dessa verktyg er en rapport som svarar på frågor såsom:

  • Kan den här personen tänka snabbt? Kanske t o m för snabbt?
  • Hur anpassningsbar är denna personen till förändringar?
  • Har vi tillräckligt med stimulans för denna personen?
  • Kan personen hantera de psykiska kraven på jobbet?
  • Kan personen vara en högpresterare?
  • Är den här personen en problemlösare?
  • I vilken utsträckning kan vi utveckla den här personen med hjälp av utbildning?

Med dessa verktyg får ni hjälp att välja rätt person till rätt befattning. De ger möjlighet att hitta rätt person som kan få upp farten snabbt och maximera sitt bidrag till verksamheten. ThomasTST/GIA genomförs antingen på papper eller via dator, tidsåtgången är max 45 minuter.